Flutter Interact Viewing Party

Pentru înscrieri intrați pe Meetup

Te rugăm să completezi formularul de feedback

Te poți juca cu Flutter fără să-l instalezi local de pe: https://developers.google.com/events/flutter-interact/factory

Flutter pentru desktop

Dacă vrei să creezi aplicații pentru desktop va trebui să începi de la: https://github.com/google/flutter-desktop-embedding

git clone https://github.com/google/flutter-desktop-embedding

cd example

flutter channel master

flutter upgrade

# for windows

flutter run -d windows

Slide

Flutter in the wild.pdf